İş Fikirleri

Seyahat Acentası Açmak Ne Kadara Mal Olur 2022?

Ülkemiz adeta bir turizm cenneti. Yüksek turizm potansiyeline sahip ülkemizde seyahat acentası açmak oldukça mantıklı bir iş fikri. Sermaye açısından da oldukça avantajlı bir iş kolu diyebiliriz.

Seyahat acentası açabilmek için yüksek bir sermaye ihtiyacınız olmayacaktır. Düşük sermayeli iş fikirlerinden birisi olan seyahat acentası açmak ne kadara mal olur, merak ediyor munuz? Bu merakınızı yazımızda giderebilirsiniz. Ayrıca seyahat acentası açmak karlı mı, maliyeti 2022 yılında ne kadar, gerekli şartlar nelerdir, neler yapılmalıdır vb. birçok sorunun da cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Çok Kazançlı İş Fikri: Emlak Ofisi Açma Maliyeti

Seyahat acentası açmak için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilmek için seyahat acentası işletmesi kurmanız gerekmektedir. Ülkemiz turist potansiyeli açısından oldukça zengin bir ülke olduğundan seyahat acentaları, resmi makamların denetimine tabidir. Bu denetim, turizm sektörünü koruma amacıyladır.

Seyahat acentası açabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu şartların en başında seyahat acentası belgesi almak geliyor. Bu belgeyi alabilmek için ilinizde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor.

Seyahat acentası belgesi almadan önce acentanızın hangi grup için faaliyet göstereceğini belirlemeniz ve karar vermeniz gerekiyor.

Bu grupları bir tanıyalım:

A Grubu: Seyahat acentalarının yapabileceği tüm iş ve işlemleri gerçekleştirebilirler.

B Grubu: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile A grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satabilmektedir.

C Grubu: Sadece türk vatandaşları için turistik turlar düzenleyebilmektedir. Bir yazı veya sözleşme ile A Grubu seyahat acentalarının vermiş olduğu iş ve işlemleri yerine getirebilirler.

Kazançlı İş Fikri: Sigorta Acentası Açmak Ne Kadar Kazandırır?

Seyahat acentası işletme belgesi nasıl alınır?

Seyahat acentası belgesi alabilmek için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seyahat acentası unvanı başvurusu yapılması gerekmektedir.

Seyahat acentası açmak: Unvan başvurusu

Seyahat acentası unvanı başvurusunu sadece tüzel kişiler yapabilmektedir. Bu da şu demek oluyor: Öncelikle limited veya anonim şirket kurmanız gerekiyor. Şahıs şirketi kabul edilmiyor. Mutlaka sermaye şirketi kurmanız gerekiyor.

Unvan talebi için gerekli belgeler şunlardır:

Dilekçe doldurulurken şunlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilmelidir.

Başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, unvanı, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, BAŞVURU TARİHİ (Unvan başvurusu takip ekranından sorgulama yapabilmek için mutlaka yazılması gerekmektedir.) ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilmelidir.

Yeni kurulacak seyahat acentası başvurusunda matbu dilekçede bulunan acenta unvanı kısmına tüzel kişilik unvanı yazılmalıdır, belge no kısmı ise boş bırakılmalıdır.

Tüzel kişiliği temsile haiz kişinin adı soyadı ve imzası ile şirket kaşesi olmayan dilekçeler işleme alınmamaktadır.

 • Unvan talep formu
 • Şirkete ait Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının birer örneği,
 • Ticaret Sicil Gazetesinde henüz yayımlanmamış olması durumunda Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı veya örneği,
 • İmza sirküsü aslı veya örneği

Yukarıdaki belgeleri elden veya posta yoluyla Bakanlığa ulaştırmanız gerekiyor. Başvurunuzun uygun görülmesi halinde kabul/onay yazısı hem size hem de TÜRSAB’a iletilecektir.

Başvuru sonucunuz BURADAN takip edebilirsiniz.

Seyahat acentası açmak: Belge talebi başvurusu

Seyahat acentası unvan talebiniz, Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda belge başvurusu yapabilirsiniz. Bakanlıkça uygun görülmesinden itibaren 30 gün içerisinde posta tebligat belgesi ile TÜRSAB‘a belge talebinde bulunmalısınız.

Aşağıdaki belgeleri TÜRSAB’a ibraz etmelisiniz:

 • Başvuru dilekçesi (Şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, şirket kaşesi, telefon, faks, kep ve cep telefon numarası yazılır)
 • Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı,   (Ek-4)
 • Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı ya da onaylı sureti.
 • Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
 • Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyan aslı,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
 • Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge ile Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik Numarası ’nın yer aldığı beyan aslı ile SGK aylık prim ve hizmet belgesi.

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırması   zorunlu olup, geçerli belgeler aşağıya aktarılmıştır.

 1. Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,

veya

Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,

veya

Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahibi olduğunu belgelemek,

 • Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.
 • C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.
 • Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
 • 4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden;
 1. Acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubu veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi,
 2. Nakit teminatların şirket hesabından yatırılması zorunlu olup, ilgili banka tarafından kaşeli ve imzalı dekont aslının ibraz edilmesi,
 3. Şahıs hesabından yatırılan nakit teminatlar kabul edilmemektedir.
 4. Teminatta şirket ve acenta unvanının doğru olarak yazılması gerekmektedir.


TEMİNAT MİKTARLARI​​​​​​​

A grubu için            : 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası)

B grubu için            : 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası)

C grubu için            : 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası)     

 (Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

 • Ana faaliyet konusu olan (NACE KODU) 79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetlerini (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.) gösteren faaliyet belgesi.
 • Kurumsal KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve varsa UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) kurumsal kullanıcı adres beyanı.
 • Ofise ait sabit telefon numarası.

Kuruluş evraklarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Sayfanın sonunda yer almaktadır.

Harika Bir İş Fikri Önerisi: Sürücü Kursu Açmak

Seyahat acentası TÜRSAB üye kaydı ücreti ne kadar?

 • (A) grubu 68.476,43 TL
 • (B) grubu 68.476,43 TL
 • (C) grubu 68.476,43 TL

(01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri için geçerlidir.)

Seyahat acentası açmak ne kadara mal olur 2022 yılında?

2022 yılı itibariyle bir seyahat acentası açmanın maliyeti 300.000 TL ile 600.000 TL arasında değişmektedir.

Bu maliyete, şirket kuruluş masrafları, dekorasyon, ekipman alımı, üye kaydı ücretleri dahildir.

Seyahat acentası açmak karlı mıdır?

Ülkemizin bir turizm cenneti olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek yerli turistlerin gerekse yabancı turistlerin oldukça rağbet gösterdiği bir coğrafya. Alternatif turizm kaynaklarının zengin olduğu ülkemizde seyahat acentalarının güzel kazançlar elde ettiğini tahmin etmek zor değil. Ancak iş fikrinin karlı olduğu her girişimcinin de kazanacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle, girişimcilikte başarılı olmanın birçok faktöre bağlı olduğunu da gözardı etmemiz gerekiyor.

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu