Meslek Fikirleri

Polis Nasıl Olunur 2022? Erkek & Bayan Boy Kilo Polis Olma Şartları

Bu yazımızda polis nasıl olunur sorusunun cevabını tüm yönleriyle eksiksiz bir şekilde ele alıyoruz. Polis olmak isteyenlerin aklına takılan tüm soruların yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Polis nasıl olunur sorusunu erkek ve bayan açısından değerlendiriyor, aynı zamanda lise ve üniversite mezunu olan adaylar açısından da doğru bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Yunus polisi nasıl olunur, özel harekat polisi nasıl olunur, boy ve kilo şartları nelerdir, polis olmak için şartlar nelerdir, hangi sınavlara katılmak gereklidir vb. tüm bu soruların yanıtlarını da fazlasıyla içeriğimizde yer veriyoruz.

Günümüzün en garanti mesleklerinin başında polis olmak geliyor. Polis olmak için şartlar ise öyle sanıldığı kadar zor değil. Bu nedenle, polislik mesleğinin yüzbinlerce gencin hayali olduğunu kolaylıkla ifade etmek mümkündür. Bu hayali gerçekleştirmek isteyen gençler; polis olmak için gerekenler nelerdir, üniversite ve lise mezunları nasıl polis olabilir, bayan polis olma şartları 2022 nelerdir, 2022 polis alım ilanları ne zaman başlayacak, polis olmak için nereye başvurulur, sivil polis ve yunus polis nasıl olunur vb. birçok sorunun en doğru yanıtını merak etmektedir.

Şimdi dilerseniz, tüm bu soruların yanıtlarını sizlerle paylaşmaya başlayalım.

Polis Nasıl Olunur 2022?

Polis nasıl olunur sorusunu 3 farklı şekilde ele almak gerekiyor.

 • Lise mezunları için polis nasıl olunur?
 • Ön lisans mezunları için polis nasıl olunur?
 • Üniversite mezunları için polis nasıl olunur?

Bu üç sorunun da cevabı farklıdır. Çünkü mezuniyete göre polis olmak, farklı prosedürlere ve farklı birimlere tabidir. Aynı zamanda erkek ve bayanlar için de boy ve kilo şartları değişkenlik göstermektedir. Tüm bu hususlar hakkında bilgilendirme yapmaya başlayalım.

Polis nasıl olunur lise mezunu?

Lise mezunu iseniz ve polis olmak istiyorsanız, Polis Meslek Yüksek Okulu‘nun düzenlemiş olduğu sınav katılmanız gerekmektedir. Ancak bu sınava katılabilmeniz için üniversite sınavına girmiş olmanız ve talep edilen puan türünde minimum puanı almış olmak gerekmektedir. Tabiki lise mezunları için sadece bu şartlar geçerli değil. Diğer şartlara da bakmak gerekiyor.

Şimdi dilerseniz, en son lise mezunları için ilan edilen PMYO Giriş Sınavı şartlarını sizlerle paylaşalım.

Lise Mezunları için Polis Olma Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak), 
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Kaynak: https://www.pa.edu.tr/2021-yili-pmyo-giris-sinavi-duyurusu-duyurular.html

Yukarıdaki şartlar, her sınav ilanı için değişebilmektedir. Ancak üç aşağı beş yukarı lise mezunları için yukarıdaki şartların sağlanması istenmektedir. 2022 yılı için lise mezunları için polis alım ilanı yayımlandığında bu sayfamızda sizlerle şartları tekrar paylaşacağız.

2022 yılında sınav ilanı verildi diyelim. Sınav şartlarını sağlıyorum, daha sonra beni ne bekliyor diye soruyor olabilirsiniz. Devam edelim.

Sınava başvuru yaptıktan sonra sizi iki aşamalı sınavlar bekliyor. Bunlardan birincisi Fiziksel Yeterlilik Sınavı, ikincisi ise Mülakat Sınavı’dır.

Her iki sınavdan önce ön sağlık kontrolü yapılmaktadır. Ön sağlık kontrolünü geçemeyen kişiler, bir sonraki sınav aşamasına geçememektedir.

Fiziksel Yeterlilik Sınavı

Lise mezunları, gerekli şartları sağladıktan ve ön sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fiziksel Yeterlilik Sınavı’na tabi tutulurlar. Sınavda adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmektedir. Sınavda parkurda spor hareketlerinin yapılması istenmektedir.

Sınavda başarılı olmak için 60 puan almak gerekir. Başarılı olan adaylar, mülakat sınavı aşamasına geçerler.

Mülakat Sınavı

Mülakat sınavına giren adayların psikolojik yeterliliği şu kıstaslara göre değerlendirilmektedir:

 • Duygusal dengesizlik
 • Dışa dönüklük
 • Uyumluluk
 • Sorumluluk
 • Açıklık
 • Adayın polislik mesleğine istekli olması

Mülakat aşaması şu şekilde devam etmektedir: Öncelikle adaya bir kart seçtirilmektedir. Kartta yazan konu hakkında adaydan düşünmesi ve sonrasında sunum yapması istenmektedir.

Aday sunum yaparken şu kriterlere göre puanlama yapılmaktadır:

1) Konu hakkında bilgi düzeyi
2) Kendisinden istenileni kavrama
3) Özgüveni
4) İfade etme yeteneği
5) Beden dilini kullanma becerisi

Her bir kriter için en fazla 20 puan verilebilmektedir. Toplamda 70 puanı alan aday mülakat sınavında başarılı sayılmaktadır.

Tüm sınavlardan sonra bir sıralama yapılmaktadır. Sıralama şu şekilde hesaplanan puana göre ortaya çıkmaktadır:

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

Kaynak: https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/PmyoBasvuruKilavuzu.pdf

Sınavda başarılı olan öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu’na kabul edilmektedir. 2 yıllık eğitiminden sonra polis memuru olarak atanmaktadır.

Lise mezunları için üniversite sınavından yeterli puanı almak şarttır. Yaş, boy ve kilo şartları sağlanmalıdır.

Önemli Bilgi: Ön lisans ve lisans mezunları da dilerlerse PMYO aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. Ancak 2 yıl eğitim süreci olduğu unutulmamalıdır.

Polis Nasıl Olunur Ön Lisans ve Lisans Mezunları?

Ön lisans ve lisans mezunları için polis nasıl olunur sorusunun cevabı aynıdır. Sadece KPSS puan türü açısından farklılık söz konusudur.

Ön lisans ve lisans mezunları için ilgili birim Polis Meslek Eğitim Merkezi olan POMEM’dir. POMEM’de eğitim süresi ise en az 4 ay olacak şekilde planlanmaktadır. Genellikle 6 aylık eğitim sonrası polis memuru olarak atanılmaktadır.

Şimdi dilerseniz, POMEM Giriş Sınavı şartlarına bir göz atalım. Bu şartlar, 27. Dönem sınavı için yayımlanmıştır. Her ilanda bazı ufak değişikler olabilmektedir. 2022 yılı için ise 28. Dönem sınav ilanı yayımlanacaktır. Bu konuda gelişme olursa yazımızı hemen güncelleyerek sınav ilanını sizlerle paylaşacağız.

Ön lisans ve Lisans Mezunları için Polis Olma Şartları Nelerdir?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Ön lisans ve lisans mezunları da tıpkı lise mezunları gibi fiziksel yeterlilik sınavı ile mülakat sınavına girmektedir. Yukarıdaki şartların sağlanması sınava girmek için gereklidir. Sınavda başarılı olanlar, POMEM bünyesine alınmakta ve 6 ay eğitime tabi tutulmaktadır.

ÇOK ÖNEMLİ BİLGİ: Ön lisans mezunları da lisans mezunları gibi POMEM sınavına girerek ve başarılı olarak polis olabilmektedir. Ön lisans mezunları, lise mezunları gibi 2 yıl eğitim süreci olmadan sadece 6 ay eğitim alarak polis memuru olabilmektedir. Ancak burada kritik olan husus şu: POMEM ilanında alım yapılacak sayının en fazla %20’si kadar ön lisans mezunları polis olabilmektedir. Örneğin; 1000 kişilik polis alımı olacaksa bunların en fazla 200 kişisi ön lisans mezunu olarak polisliğe kabul edilebilir. Bu kontenjan sınırlaması nedeniyle ön lisans mezunları, lise mezunları gibi Polis Meslek Yüksek Okulu aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Uyarı: Ön lisans ve lisans mezunları için KPSS şarttır. İlgili puan türünde yeterli puana sahip olmanız gerekmektedir. Yaş, boy ve kilo şartları sağlanmalıdır.

Polis Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Yukarıda da anlattığımız üzere polis olma şartları konusunda herhangi bir sorun yoksa sınav ilanını beklemek gerekmektedir. Sınav ilanı yayımlandıktan sonra belirtilen başvuru tarihleri arasında gerekli belgeler hazırlanarak ilgili birime başvuru yapmak gerekmektedir.

Bütün birimler, Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlıdır. Taşra teşkilatı da bulunmaktadır. Şimdi dilerseniz, bu birimlere bir göz atalım.

 • Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO): Özellikle lise ve ön lisans mezunları bu birimlere başvuru yapmaktadır. 2 yıllık bir nevi meslek yüksek okulu statüsündedir. Sınavdan başarılı olanlar, bu okullara kabul edilmektedir. 2 yıllık eğitim sürecinden sonra polis memuru olarak atanmaktadır.
 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM): Lisans mezunları ile belirli bir oranda ön lisans mezunlarının sınav başvurusu yaptıkları merkezlerdir. Sınavdan başarılı olanlar, 6 aylık bir eğitim sürecinin ardından polis memuru olarak atanabilmektedir.

PEM ve PAEM gibi birimler olsa da bu birimler, polis memuru olduktan sonra eğitim alınan birimlerdir. Bu nedenle, bu yazımızda değinilmeyecektir.

Bu birimlerin sınav ilanı takip edilmelidir. Yılın belirli dönemlerde sınav ilanına çıkılmaktadır. Sınav ilanında belirtilen başvuru şartları sağlanıyorsa, aşağıdaki belgeler ile başvuru yapmak gerekmektedir.

 • T.C. kimlik beyanı
 • Sınav başvuru dilekçesi (Online başvuru yapılmaktadır.)
 • Sağlık bilgi formu (Polis Akademisi sitesinden indirilerek doldurulmaktadır.)
 • Mezuniyet belgesi
 • Biyometrik fotoğraf

Polis Olmak İçin Erkek ve Bayan Boy Kilo Şartları Nedir?

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak gerekmektedir. Beden kitle endeksi ise 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şarttır.

Polis Olmak İçin Kaç Yıl Eğitim Alınıyor?

Polis olmak için kaç yıl okunuyor sorusunun cevabı oldukça net ve açıktır.

Eğer lise mezunu iseniz sınavdan başarılı olmanız halinde Polis Meslek Yüksek Okulu’na kabul edilirsiniz. Eğitim süresi 2 yıldır.

Eğer ön lisans ya da lisans mezunu iseniz sınavdan başarılı olmanız halinde POMEM’e kabul edilirsiniz. Eğitim süresi 6 aydır.

Ön lisans mezunları, POMEM’in kontenjanına takıldıkları için Polis Meslek Yüksek Okulu aracılığıyla polis olabilmekte ve 2 yıllık eğitim alabilmektedir. Lisans mezunları için de PMYO kapısı açıktır ancak 6 ay eğitim almak yerine 2 yıllık eğitime tabi olmak zaman açısından dezavantajlıdır.

İlginizi Çekebilir: Host/Hostes Nasıl Olunur?

Polis Olmak İçin Hangi Sınavlara Giriliyor?

Lise mezunları sırasıyla şu sınavlara girmelidir: Öncelikle üniversite sınavına girerek ilgili puan türünden yeterli puan alınmalıdır. Ardından PMYO’nun fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girmelidir. Başarılı olunması halinde 2 yıllık eğitim süreci başarı ile tamamlanmalıdır.

Ön lisans ve lisans mezunları sırasıyla şu sınavlara girmelidir: Öncelik KPSS’ye girilmeli ve ilgili puan türünde yeterli puan alınmalıdır. Ardından POMEM’in fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girmelidir. Başarılı olunması halinde 6 aylık eğitim süreci başarı ile tamamlanmalıdır.

Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekiyor? Taban Puanlar Nelerdir?

Polis olmak için kaç puan gerekiyor sorusunun cevabı, lise, ön lisans ve lisans mezunları için farklıdır. Farklı puan türleri geçerlidir. Bu nedenle, taban puanları bu açıdan ele almak gerekmektedir.

 • Lise mezunları için gerekli puan türü ve ham puanı şu şekildedir: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan
 • Ön lisans mezunları için gerekli puan türü ve ham puanı şu şekildedir: İlgili yıl içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan
 • Lisans mezunları için gerekli puan türü ve ham puanı şu şekildedir: İlgili yıl içinde yapılan KPSS önlisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan

Yukarıdaki puanları almak, Polislik Sınavı’na girebilmek için şarttır. Aksi takdirde, polislik sınavına girmek mümkün değildir. Taban puanlar, değişebilmektedir. Bu nedenle, ilan edilen başvuru şartlarını incelemek gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir: Kaymakam Nasıl Olunur?

Polisler Hangi Birimlerde Görev Almaktadır?

Polisler, ilk göreve atandıklarında polis memuru olarak göreve başlamaktadır. İlk göreve başladıkları birim, çevik kuvvet birimi olmaktadır. İlerleyen zamanlarda birimler değişebilmektedir. Polislerin görev alabilecekleri başlıca birimler şunlardır:

 • Cinayet Büro
 • Hava Polisi
 • Siber Suçlarla Mücadele Birimi
 • Spor Şube Polisi
 • Sivil Polis
 • Olay Yeri İnceleme Polisi
 • Turizm Polisi
 • KOM
 • TEM
 • İstihbarat Polisi
 • Köpek Eğitim Merkezi
 • Bomba İmha Polisi
 • Özel Hareket Polisi
 • Narkotik Polisi
 • Bisikletli Polis
 • Toplum Destekli Polis
 • Çocuk Polisi
 • Çevik Kuvvet Polisi
 • Asayiş Polisi
 • Deniz Polisi
 • Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar)
 • Trafik Polisi

PMYO ve POMEM 2022 Başvuruları Ne Zaman?

Sınavlar, http://www.pa.edu.tr adresinde ilan edilmektedir. Bu ilanları, düzenli aralıklarla takip etmek oldukça önemlidir. Bu yazımızda, ilan metinleri yayımlanmakta ve adaylar bilgilendirilmektedir.

2022 yılında da hiç kuşkusuz PMYO ve POMEM başvuruları ilan edilecektir. İlan edilir edilmez bu makalemizde sizlerle paylaşmış olacağız.

Gerek başvuru ilanı, gerekse sınav süreci ve sonuçları gün ve gün burada paylaşılacaktır.

İlginizi Çekebilir: Anketör Nasıl Olunur?

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu