İş Fikirleri

Özel Öğrenci Yurdu Açmak & Şartları & Maliyeti 2021

Özel öğrenci yurdu açmak istiyorsanız, bu makalemiz tam size göre. Makalemizde özel öğrenci yurdu açmak isteyenler için neredeyse tüm gerekli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri derlerken özel öğrenci yurdu yönetmeliği belgesinden yararlandık.

Eğer özel öğrenci yurdu açmak iş fikrini hayata geçirecekseniz, iki husus ile sürekli karşı karşıya kalacaksınız. Bunlardan birincisi ilinizde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ikincisi ise özel öğrenci yurdu yönetmeliği olacaktır. Bu süreçte başvuru ve onay mercii, ilinizde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olacaktır. Bir özel öğrenci yurdu açmak için gerekli belgeler nelerdir, özel öğrenci yurdu nasıl işletilir, özel öğrenci yurdu açma şartları nelerdir vb. soruların resmi yanıtları ise özel öğrenci yurdu yönetmeliği aracılığıyla kurallara bağlanmıştır. Makalemizde aynı zamanda özel öğrenci yurdu yapımında devlet desteği var mı gibi soruların da yanıtını bulabilirsiniz.

Özel öğrenci yurdu açmak karlı mı?

İlk olarak bu sektörde yurdu, pansiyonu ve apartı birbirinden ayırmak gerekir. Özellikle asgari öğrenci kapasitesi açısından bu ayrım oldukça önemlidir. Yönetmeliğe göre;

 • Yükseköğrenim öğrenci yurdu için en az 30 öğrenci,
 • Yükseköğrenim öğrenci pansiyonu için en az 20 öğrenci,
 • Yükseköğrenim öğrenci apartı için en az 10 öğrenci barınma yeterliliği şartı aranmaktadır.

Yukarıdaki türlerden hangisini açmayı düşünüyorsanız, asgari öğrenci kapasitesi şartını sağlamalısınız. Stüdyo daire olarak ruhsat almış yapılar, apart olarak kabul edilmektedir.

Özel öğrenci yurdu açmak, oldukça karlı ve uzun vadeli bir iş fikridir. Temel standartların sağlanması durumunda oldukça risksiz bir iş modeli olduğunu ifade edebiliriz. Yurdun bölgeye hitap eden bir bölgede açılması durumunda yapılan harcamalar için amorti süresi makul düzeyde olacaktır. Amorti süresi; açılan yurdun konseptine, kapasitesi ve doluluk oranına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Özel öğrenci yurdu açma şartları 2021 nelerdir?

Özel öğrenci yurdu açma şartları, yönetmelikte çok net bir şekilde tanımlanmıştır. Şimdi bu şartlara tek tek göz atalım.

 • Özel öğrenci yurdu, sadece kız veya sadece erkek öğrenciler barınacak şekilde açılabilmektedir.
 • Özel öğrenci yurdu, öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yurdun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde kar amaçlı olmayan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandırılabilmektedir.
 • Meyhane, kahvehane ve bar gibi umuma açık veya alkollü içki servisi yapılan yerler ile özel öğrenci yurtları aynı binada bulunamaz.
 • Kurum binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur.
 • Özel öğrenci yurdu binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.
 • Özel öğrenci yurdu yerleşim planı yapılması gerekmektedir.

Not: Yurtlarda, pansiyonlarda ve apartlardaki öğrenci odalarında en az 1 veya 3, en fazla 6 öğrenci barınabilmektedir.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yurt açma izni ve çalışma izin ve ruhsatı alınması gerekmektedir. (Başvuru sonrası en geç 45 gün içerisinde sonuç belli olmaktadır.) Yurt açma izni alabilmek için başvuru ve gerekli evraklar listesini İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Özel öğrenci yurdu açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Özel öğrenci yurdu açmak için İl Müdürlüğüne aşağıdaki belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.

 • Başvuru dilekçesi (Bu dilekçeyi İl Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.)
 • Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi; diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ve kurucu temsilcisinin Adli Sicil Beyanı; özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge
 • Kurucu gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adli sicil beyanı
 • Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan metni
 • Binanın kiralık olması hâlinde en az bir yıllık kiracı olunduğuna dair beyan metni
 • Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan metni
 • Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alınan muvafakat belgesi
 • Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge
 • Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge
 • Yapı kullanma izni belgesi
 • Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı
 • Yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor

Özel öğrenci yurdu açma maliyeti 2021 ne kadardır?

Özel öğrenci yurdu açma maliyeti, yurt kapasitesine ve bina mülkiyetinin yatırımcıya ait olup olmamasına göre değişebilmektedir. Yurt sahibi, bina mülkiyetini alacak mı ya da kiralayacak mı, tüm bu unsurlar doğrudan özel öğrenci yurdu açma maliyeti hesaplarını etkilemektedir.

Yukarıdaki ifade ettiğimiz unsurlara göre özel öğrenci yurdu açma maliyeti, 500.000 TL ile 50.000.000 TL arasında değişebilmektedir. Hiç kuşkusuz 2.500 öğrenci kapasiteli bir yurdun inşaası ile 100 öğrenci kapasiteli bir yurdun maliyeti çok farklı olacaktır.

Özel öğrenci yurdu yapımında devlet desteği 2021 nedir?

Özel öğrenci yurdu yapımında devlet desteği vardır. Özel öğrenci yurdu devlet desteği, aslına bakarsanız bir teşviktir. Bulunduğunuz şehire göre verilen ve sunulan yatırım teşvikleri değişmektedir. Bu teşviklerden yararlanabilmek için yatırımınızın asgari şartları sağlaması zorunludur. Bu şartlar, genellikle ya yurdun en az 100 öğrenci kapasiteli olması ya da asgari 500.000 TL yatırım tutarı olması şeklinde değişebilmektedir. İlden ile bu şart farkı söz konusu olabilmektedir.

Özel öğrenci yurdu yapımında devlet desteği bilgisi için müracat etmeniz gereken kurum ilinizde bulunan Yatırım Destek Ofisi‘dir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu