İş Fikirleri

Masaj Salonu Açmak: Şartlar & Gerekli Belgeler

Bu yazımızda masaj salonu açmak iş fikri ile ilgili tüm detaylara ulaşabileceksiniz. Masaj salonu açmak ne kadara mal olur? Masaj salonu açmak için şartlar nelerdir? Masaj salonu açmak için gerekli belgeler nelerdir? Masaj salonu açmak için sertifika şart mı? 520 saatlik masaj kursu nasıl alınır? Masaj odası dekorasyonu nasıl olmalıdır? Masaj salonu açma yönetmeliği 2021 nedir? Masaj salonu açmak karlı mı? Daha birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Günümüzde masaj salonu açmak iş fikri ile ilgili girişimcilerin aklında birçok soru bulunmaktadır. Öncelikle doğru bir iş planı ile kazançlı bir masaj salonu açabilmek mümkündür. Gerekli şartları sağlamanız ve doğru bir ekip kurmanız durumunda oldukça karlı bir iş fikrini hayata geçirebilirsiniz. Bunun için de doğru bilgi gerekiyor. Bu makalemizde sizlere masaj salonu açmak ile ilgili en doğru ve kapsamlı bilgileri sunma gayreti içerisinde olacağız.

Masaj salonu açmak ne kadara mal olur?

Masaj salonu açmak istiyorsanız, maliyetinizin büyük bir bölümünü iş yeri kirası ve personel maaşları oluşturacaktır. Eğer kiralayacağınız mekan, uygun koşullara sahip değilse dekorasyon ve tasarım maliyetleriniz de olacaktır. Masaj salonu açmayı düşünüyorsanız, başlangıç maliyetlerden ziyade işletme maliyetlerinizi göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Yani, işletme kurulum aşamasından ziyade işletme faaliyete geçtikten sonraki masraflarınız büyük oranda maliyetlerinizi oluşturacaktır.

Masaj salonu açmak ne kadara mal olur sorusunun net ve tek bir cevabı bulunmamaktadır. Belirleyeceğiniz konsepte ve masaj hizmet kapasitesine göre bu maliyet değişkenlik gösterecektir. Eğer kiralayacağınız mekan, masaj salonu açma yönetmeliğine uygun ise dekorasyon masraflarınız çok fazla olmayacaktır. Sadece masaj yatağı, duş vb. tadilatlar için harcamalarınız olacaktır. Masaj salonu içerisine hamam vb. bölümler yapılacaksa yine maliyetleriniz de bu oranda artış gösterecektir.

2021 yılı itibariyle 10 odalı bir masaj salonu için maliyet, ortalama 200.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Tavsiye İş Fikri: Güzellik Salonu Açmak

Masaj salonu açmak için şartlar nelerdir?

Masaj salonu açmak için belediyeden çalışma izin ve ruhsatı almak gerekmektedir. Bunun için çalışma izin ve ruhsatı yönetmeliğinde yer alan hususlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi dilerseniz, bu yönetmelikte neler yer alıyor, bakalım.

Masaj salonu açma yönetmeliği 2021

Masaj salonu açma yönetmeliği hükümleri aşağıdaki gibidir. Bu hükümlere sadık kalınması durumunda çalışma izin ve ruhsatınızı rahatlıkla alabilirsiniz.

 1. Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.
 2. Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
 3. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
 4. Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.
 5. Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.
 6. Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.
 7. Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.
 8. Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.
 9. Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.
 10. Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:
 • Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
 • İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.
 • Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.
 • Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.
 • Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.
 • Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.
 • Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.
 • Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

11. Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur.

12. Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

13. Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

 • Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.
 • Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.
 • Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.
 • Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.
 • Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez.

Tavsiye İş Fikri: Medikal Dükkanı Açmak Karlı mı?

520 saatlik masaj kursu nasıl alınır?

Yukarıda yer alan yönetmelik hükmüne göre masörlerin ya kalfalık belgesine ya da 520 saatlik masaj kursuna katılmaları şarttır. Peki ama 520 saatlik masaj kursu nasıl alınır?

Oldukça kolay aslında. MEB onaylı herhangi bir eğitim merkezinden bu kurs, rahatlıkla alınabilmektedir.

Tavsiye İş Fikri: İddaa Bayisi Açmak

Masaj salonu açmak için sertifika şart mı?

Masaj salonu açmak için sertifika şart değildir. Ancak masör ve sorumlu müdürlerin belirli sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir. Ustalık ve kalfalık belgesi veya bu belgelere denk eğitim alınmış olunması şarttır.

Masaj salonu açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Masaj salonu açmak için aşağıdaki belgeler ile ilgili kurumlara başvuru yapmak gerekmektedir. Bu süreci, muhasebecinizle de yürütebilirsiniz.

 • Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi
 • 2 adet fotoğraf
 • Tapu fotokopisi.
 • Yapı kullanma izni kağıdı.
 • Kiralıksa kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • İlgili Esnaf odası veya Ticaret odası kaydı fotokopisi.
 • Ustalık belgesi meslek dalına göre.
 • Sigorta veya bağ kur belgesi yada emeklilik cüzdanı fotokopisi.
 • Aynı adrese daha önce verilmiş açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek.
 • İtfaiyeden yangın önlemi alınmıştır raporu.
 • Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi.
 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde )
 • C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte)

Masaj odası dekorasyonu nasıl olmalıdır?

Masaj odası dekorasyonu, yukarıda paylaştığımız yönetmelik hükümlerine uygun olarak dizayn edilmelidir. Aksi takdirde, belediyeden çalışma izin ve ruhsatı belgesi alamazsınız. Bu nedenle, belediyenin ilgili birimlerinin yönlendirmesi doğrultusunda ve onlara danışarak masaj odası dekorasyon işlemleri yürütülmelidir.

Masaj salonu açmak karlı mı?

Doğru bir iş planı ile açılan masaj salonları yatırımcılarının yüzünü güldürmektedir. Masaj salonunuzu açtıktan sonra tanıtım ve pazarlamaya önem vermelisiniz. Masörlerinizin hizmet kalitesi ve mekanınız üst düzeyde olmalıdır. Birçok faktöre dikkat etmeniz durumunda hizmet yoğun bir sektör olan bu iş fikrinden çok memnun kalırsınız.

Tavsiye Güncel Konu: Patlayacak İş Fikirleri

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu