Devlet Destekleri

Kreş Açmak için Devlet Desteği 2022 Var mı?

Kreş açmak için devlet desteği 2022 yılında var mı? Kreş açmak için hibe desteği var mı? Kreş teşvikleri nelerdir? KOSGEB kreş açmaya destek veriyor mu? Kreş açmayı düşünüyor ve bu konudaki devlet destek ve teşviklerini araştırıyorsanız, doğru adreste olduğunu söyleyebilirim. Birçok platformda yalan yanlış konuyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bu yazımızda, tüm aklınıza takılan ve cevabını aradığınız soruları yanıtlamış olacağız.

Tavsiye Makale: Kreş Açmak için Gerekli Şartlar

Kreş açmak için devlet desteği 2022 nelerdir?

Ülkemizde kreş açmanın oldukça karlı yatırımların başında geldiğini ifade edebiliriz. Çok fazla sermaye ihtiyacınız olmamaktadır. Ancak kreş açabilmek için özellikle bina ile ilgili düzenlemelerin ve kira veya satın almaların tamamlanması çok önemlidir. Binalarla ilgili düzenlemelerin mevzuata uygun bir şekilde yapılması oldukça kritik bir konudur.

Peki ama kreş yatırımı yapmak istiyorum, sermayem sınırlı, devlet desteği alarak kreş açabilir miyim?

İşin açıkcası, bu soruya verilecek en net yanıt şu olmalıdır: Eğer elinizde yeterli sermayeniz yoksa devlet desteği ya da teşviği alarak kreş açabilmeniz ülkemizde ne yazık ki mümkün değildir. Çünkü kreş açmaya devlet hibe desteği yoktur. Ancak teşvik vardır. Teşvik ise doğrudan nakit desteği değildir. Teşvik sayesinde sadece bazı harcamalardan muaf tutulursunuz. Örneğin, KDV ödemeyebilirsiniz. Faiz desteği alabilirsiniz. Bunun için de belirli tutarda sermaye yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu konu hakkında daha detaylı açıklamalar yapacağım.

KOSGEB kreş açmaya destek veriyor mu?

Bu konu ve soru hakkında çok fazla yanıltıcı bilgi bulunmaktadır. Burada size en net cevabı vermeye çalışacağım. Ne yazık ki, KOSGEB kreş açmaya destek vermemektedir. KOSGEB, kreş işletmelerini desteklemediği için KOSGEB’den destek alabilmeniz mümkün değildir. Bu konuda, yazılanlara ve ifade edilenlere inanamamanızı öneriyorum. Dilerseniz, ilinizde bulunan KOSGEB Müdürlüğü arayarak bu konuyu netleştirebilirsiniz.

Karlı İş Fikri: Bebek SPA Merkezleri Nedir?

Kreş açmak için hangi teşvik ve kredileri alabilirim?

Kreş açarken yararlanabileceğiniz iki farklı destek modeli bulunmaktadır.

 1. Yatırım Teşvik Sistemi
 2. KGF Kredisi (Kreş açmak için kredi veren bankalar)

Sermayeniz güçlü ise bu iki farklı modelden yararlanarak kreş açabilmeniz mümkündür. Doğrudan devletten nakit ya da hibe desteği alabilmeniz söz konusu değildir. Şimdi dilerseniz, bu iki modeli ayrı ayrı inceleyelim.

Kreş teşvikleri 2022 nelerdir?

Kreş teşviği alabilmeniz için Yatırım Teşvik Belgesi almalısınız. Ancak bu belgeyi her kreş açacak olan yatırımcı alamaz. Belirli şartları bulunmaktadır. Asgari yatırım tutarı kadar harcama yapmak zorundasınız. Asgari yatırım tutarı ise bulunduğunuz ile göre değişmektedir.

İlinizin hangi teşvik bölgesi içerisinde yer aldığını öğrenmek için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: Burayı Tıklayınız.

İlinizin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını öğrendiyseniz, bu ilde kreş için asgari yatırım tutarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

 1. Bölge: 1 Milyon TL
 2. Bölge: 1 Milyon TL
 3. Bölge: 500 Bin TL
 4. Bölge: 500 Bin TL
 5. Bölge: 500 Bin TL
 6. Bölge: 500 Bin TL

Asgari yatırım tutarı nedir, diye soracak olursanız, açıklayalım. Asgari yatırım tutarı, arsa-arazi, bina ve inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamalarınızın toplamını ifade etmektedir.

Eğer kreş açmak için yapacağınız harcamalar, asgari yatırım tutarını karşılıyor veya geçiyorsa, yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu, ilinizde bulunan Yatırım Destek Ofislerinden bilgi alarak gerçekleştirebilirsiniz.

Peki ama hangi teşvikler veriliyor? Bunu açıklayalım.

Teşvik kalemleri 2022

a) Gümrük vergisi muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

b) KDV istisnası: Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

c) Vergi indirimi: 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar mevzuatta belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği: Desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla mevzuatta yer alan süreler doğrultusunda Bakanlıkça karşılanır.

d) Yatırım yeri tahsisi: Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.


e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için): Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 6 dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.


f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için): 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için): Teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Kreş açmak için kredi veren bankalar 2022 hangileridir?

Kreş açmak için krediye ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıdaki bankaların KOBİ departmanlarıyla iletişime geçmelisiniz. Kredi siciliniz iyi ve sermaye yapınız güçlüyse kredi çekme konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Yatırım teşvik belgesi alarak kreş açacaksanız, belge üzerinden bankalar ile iletişime geçmelisiniz. Kefalet sorunu yaşıyorsanız, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kreş kredisi almayı düşünebilirsiniz.

Kreş açmak için kredi veren bankalar 2022

 • Akbank
 • Yapı Kredi Bankası
 • Halk Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Garanti Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • Vakıflar Bankası

Bu bankaların ilgili departmanlarını ziyaret ederek konuyu görüşebilirsiniz.

Kreş açmak için devlet desteği 2022 hakkında soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu