İş Fikirleri

Köpek Çiftliği Kurmak: Maliyeti & Getirisi 2022

Köpek çiftliği kurmak, her ne kadar zahmetli ve profesyonellik gerektiren bir iş fikri olsa da kazanç bakımından yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Günümüzde köpek çiftliği yetiştiriciliği yapmak oldukça karlı iş fikirleri arasında yer alıyor. Köpeklere ilginiz varsa ve kendinize doğru bir iş fikri araştırıyorsanız, bu iş fikrinin tam size göre olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Köpek çiftliği kurmak için sadece köpeklere olan ilginiz yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda bir girişimcinin sahip olması gereken sermaye ve bilgi girdilerine de sahip olmanız gerekiyor.

Köpek çiftliği kurarken bazı hususlara dikkat etmek ve doğru bir strateji ile işletmeyi kurmak önemli. İlk aşamada satış fiyatı yüksek safkan köpeklere yatırım yapmak yerine satış talebi yüksek safkan köpeklere yatırım yapmak daha mantıklı olarak değerlendirilebilir. Köpek çiftliği yetiştiriciliği stratejisi belirlenirken köpek cinsleri iyi analiz edilmeli, piyasa şartlarına ve beklentilerine göre hareket edilmelidir.

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok köpek çiftliği bulunmaktadır. Bu çiftlikler, çeşitli safkan köpek cinslerini yetiştirmekte ve satışını gerçekleştirmektedir. Bu çiftlikleri incelediğimizde, çiftliklerin genellikle şehirden uzakta ve geniş arazilerde konumlandıkları gözlemlenmiştir.

Köpek çiftliği kurma maliyeti 2022 ne kadar?

Köpek çiftliği kurmak maliyeti, birçok faktöre ve ihtiyaca göre farklılık gösterecektir. Genellikle köpek yetiştiriciliği yapmak için şehirden uzakta geniş arazilere ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda köpekler, soğuktan etkilenmesinler diye barınaklar zaruri bir ihtiyaçtır.

Arazi, barınak, gerekli ekipmanlar ve personel ekip de düşünüldüğünde, köpek çiftliği kurma maliyeti, 300.000 TL ile 500.000 TL arasında değişkenlik gösterecektir. Eğer arazi ve barınak ihtiyacı söz konusu olmayacaksa sadece köpek safkanlar ve ekipmanlar için ortalama 100.000 TL sermaye yeterli olacaktır.

Karlı İş Fikri: Veteriner Kliniği Açmak

Köpek çiftliği nasıl kurulur?

Köpek çiftliği kurmadan önce yeterli bilgi düzeyine sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Yaşanılan zorlukları ve yapılması gerekenler konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak oldukça önemli. Bu durum, tamamen çiftliğin işleyişi ile ilgili konulardır. Bir de köpek çiftliği kurma süreciniz olacaktır. Köpek çiftliğini aktif hale getirebilmek için köpek çiftliği ruhsatı almış olmanız gerekiyor. Bunun için gerekli prosedür ve koşulları sağlamanız önemli.

Köpek çiftliği ruhsatı nasıl alınır?

Köpek yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız, öncelikle ne kadar sayıda ve hangi cins köpeklerin yetiştiriciliğini yapacağınızı kararlaştırmalısınız. Bunu belirledikten sonra uygun büyüklükte bir arazi bulmalı ve barınak ihtiyacınızı belirlemelisiniz. Daha sonra ise şu üç başlığa uygun hareket edilmelidir:

 • Köpek üretim yerleri için şartlar
 • Kuruluş izni için şartlar
 • Çalışma izni için şartlar

Yukarıda yer alan üç başlık, EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK‘te yer alıyor. Bu hususları yerine getirdikten sonra rahatlıkla belediyeden köpek çiftliği ruhsatı alabilirsiniz.

Şimdi dilerseniz, köpek çiftliği kurmak için gerekli belgeler ile köpek çiftliği kurma şartları nelerdir, incelemeye başlayalım.

Karlı İş Fikri: Pet Shop Açmak

Köpek çiftliği barınak koşulları nasıl olmalıdır?

Aşağıdaki hususlar, ilgili yönetmelikten alınmıştır. Köpek çiftliği kurarken aşağıdaki şartları mutlaka sağlamalısınız.

 • Üretim yerlerinde; idari büro, veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet ve hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı bulunur.
 • Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şekilde yapılır.
 • Kapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel ile kapatılmış pencereler bulunur.Toprak zeminli gezdirme alanları bulunur.
 • Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanır.
 • Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10 cm yükseklikte platformlar bulunur.
 • Üretim yerlerinde, diğer ünitelerden bağımsız, kapalı bir bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta doğum ünitesi ve karantina ünitesi bulunur.
 • Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılır.
 • Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları bulundurulur.
 • Üretim yerlerinde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulur.
 • Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere asılır.
 • Kedi üretim yerinin içine, kedilerin yatabilmesi için yatak, yüksekliklere tırmanabilmesi ve oyun oynayabilmesi için oyun ve tırmanma platformları ve benzeri malzemeler konulur.
 • Üretim yerlerinde kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına, Bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavrular satış yerine gönderilir.

Köpek çiftliği kurmak için kuruluş izni nasıl alınır?

İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bir dilekçe ile aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
 • İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,
 • İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,
 • Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,
 • Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.

Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Çok Karlı İş Fikri Önerisi: Masaj Salonu Açmak

Köpek çiftliği kurmak için çalışma izni nasıl alınır?

Çalışma izni alabilmek için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir.

 • Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi
 • Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi
 • Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi
 • Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.

Çalışma izni için belediyede çalışma izin ve ruhsatı almış olmanız gerekiyor. Ayrıca çalışma izni için mutlaka aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir.

 • İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz.
 • İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanır.
 • İş yeri zemini eğimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulur.
 • İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur.
 • Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulundurulur.
 • Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamaz.
 • İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılır.
 • İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulur.
 • Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılır.
 • İş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilir.
 • Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulur. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilir. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilir.
 • Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenir.
 • Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanır.
 • İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz.
 • İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
 • İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınır.
 • Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilir ve işyeri dışına bırakılamaz.
 • İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilir. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilir.
 • Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
 • Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılır. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.
 • İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulur.
 • İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılır.
 • Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olur.
 • İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilir. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundadır.

Köpek çiftliği ne kadar kazandırır?

Köpek çiftliği kurmak ile ilgili yasal prosedürler gayet açık. Peki ama bir köpek çiftliği ne kadar kazandırır? Köpek çiftliği getirisi, üç faktöre bağlı olarak değişir.

 1. Köpek çiftliği kapasitesi
 2. Yetiştirilecek köpek cinsleri
 3. Reklam ve pazarlama

Köpek çiftlikleri, bu üç faktöre göre kazanç elde etmektedir. Bir çiftliği kapasitesi ne kadar yüksekse, yetiştirilecek köpek cinsleri piyasa şartlarına ne kadar uygunsa ve reklam ile pazarlama faaliyetleri ne kadar etkinse köpek çiftliği getirisi de bu ölçüde fazla olacaktır.

Aşağıda ülkemizde en fazla yetiştirilen ve satışı yapılan köpek cinslerini ve satış fiyatlarına yer verdim. Stratejinizi ve araştırmalarınızı bu yönde yapmanızı öneririm.

 • Husky yavruları: 1500 – 2500 TL
 • Alman Kurdu yavruları: 500 – 2000 TL
 • Chow Chow yavruları: 1000 – 2500 TL
 • Golden Retriever yavruları: 1000 – 2500 TL
 • American Cocker yavruları: 500 – 1500 TL
 • Pug yavruları: 1000 – 2500 TL
 • Kangal yavruları: 1000 – 2000 TL
 • Rotweiller yavruları: 1000 – 1500 TL
 • Beagle yavruları: 1000 – 1500 TL
 • Labrador yavruları: 1000 – 2500 TL

Köpek yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Köpek cinsleri, kendi aralarında çiftleştirilmelidir. Aksi takdirde, kırma köpek cinsleri ortaya çıkacak ve gelir kaybı yaşanacaktır.
 • Köpek yetiştiriciliğinde sabır oldukça önemlidir. Belirli bir süre geçtikten sonra yavrulama olacağı için kazanç anlamında sabırlı olunması gerekmektedir.
 • Yetiştirilecek köpek cinsleri, bir erkek ve bir dişi şeklinde temin edilmelidir.
 • Sağlıklı bir yetiştirilme süreci için veteriner ile çalışılması zorunludur.
 • Sağlık köpekler elde edebilmek için yaşam koşullarının uygun olması elzemdir.
 • Köpekleri seviyorsanız, bu işi yapın.

Köpek çiftliği teşvik ve devlet desteği var mı?

Ülkemizde köpek çiftliği teşvik ve devlet desteği bulunmamaktadır. Herhangi bir devlet kurumunda teşvik veya devlet desteği alabilmeniz mümkün değildir. Bu sektör, devlet tarafından desteklenen sektörler arasında yer almamaktadır.

Köpek çiftliği kurabilmek için gerekli sermaye yeterli değilse, banka kredisi kullanabilirsiniz.

Köpek çiftliği nasıl kurulur ve köpek çiftliği kurmak ile ilgili aklınıza takılan soruları ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu