İş FikirleriMeslek FikirleriPara Kazanma Yolları

İnovasyon Nedir, İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon, kısaca teknolojik alanlardaki yapılan yeniliklerdir. Bu yazımızda inovasyon kısaca anlamı ve çeşitleri hakkında bilgi verdik.

İnovasyon Nedir? “Kısaca Tanımı”

İnovasyon nedir sorusu teknolojide son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İnovasyon kelime anlamı olarak yenilik ve yenileşim anlamına gelmektedir. Herhangi bir problemin çözümü için yenilikçi fikir ve görüşlerle birlikte çözüm sunmak, bu çözümü başarılı bir şekilde hayata geçirmek inovasyonun amaçları arasında yer almaktadır.
İnovasyon Nedir? “Kısaca Tanımı”
İnovasyon nedir sorusuna bir diğer cevap olarak değer oluşturma verilebilmektedir. İnovasyon ile değişim ve yeniliklere bağlı olarak zor ve farklı fikirler üretilebilmektedir. İnovasyonun kendi içinde farklı tür ve çeşitleri yer almaktadır. Yenilikçi düşünceye bağlı olarak büyümek da kolay hale gelecektir.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?
İnovasyon denildiğinde akla ilk gelen ürün ve hizmet alanında yapılan yenilikler olsa da inovasyon çeşitleri amaç ve türlerine bağlı olarak oldukça fazladır. İnovasyon sınıflandırması yapılırken sadece bireysel olarak değil toplumsal ve ulusal düzeyde de inovasyon sınıflandırması yapılabilmektedir.
  • Ürün İnovasyonu
Piyasada bulunan mevcut ürünlerde farklı yenilik ve değişimler oluşturarak aynı ürünü tekrar piyasaya sunmak ürün inovasyonu olarak ifade edilmektedir.
  • Hizmet İnovasyonu
Hali hazırdaki mevcut hizmeti sunarken hizmeti değiştirerek tekrar sunmak ya da yeni bir hizmet meydana getirmek hizmet inovasyonu anlamına gelmektedir.
  • Süreç İnovasyonu
Bir ürünün dağıtılması ve üretilmesi için yürütülen süreç için farklı yöntemler geliştirilerek uygulanması süreç inovasyonu anlamını içermektedir.
 • Pazarlama İnovasyonu
Piyasaya sürülen bir ürünün ya da ambalajının farklı yaklaşımlar çerçevesinde birtakım değişikliklere uğratılması pazarlama ve bu yaklaşımların genişletilmesi pazarlama inovasyonu kavramını ifade etmektedir.

Bunu İncelemelisin: İnovasyon Örnekleri

Ürün İnovasyonu Nedir?

Ürün inovasyonu, inovasyon çeşitleri içerisinde yer alan ürünlerin çeşitli özelliklerinde yenilikler yaparak tekrar piyasaya sürmeyi amaçlayan bir inovasyon çeşidi olmaktadır. Ürün inovasyonu alanında yapılan yenilikler ürün özelliğini yanı sıra ürünün kalitesi gibi birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır.
Ürün İnovasyonu Nedir?
Ürün inovasyonu için en önemli koşullardan biri ürüne yeniden bir değer katmaktır. Üretimi yapılan bir ürün üzerinde yenilikçi düşünce ile yeniden değişim yapmak ve bu durumun o ürüne değer katıyor olması bu inovasyon çeşidinin var olma amaçlarından biri olmaktadır. Var olan bir ürünü geliştirmek daha iyi bir hale getirmek için ürün inovasyonu önemli rol oynamaktadır.

Hizmet İnovasyonu Nedir?

Var olan bir hizmet üzerinde yeniden geliştirme ve yenileme çalışmasında bulunmak ya da yeni bir hizmet oluşturmak hizmet inovasyonu olarak tanımlanmaktadır. Hizmet inovasyonu ile yeni bir hizmet oluşturmak ve bunu müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde piyasaya sürmek bu inovasyon çeşidinin amacına hizmet etmesini sağlamaktadır.
Hizmet İnovasyonu Nedir?
Teknolojik gelişmelere ve yeniliklere bağlı olarak hizmet alanında sürekli yenileşme ve değişme söz konusu olmaktadır. Bu alanda hizmet veren işletmeler yaptıkları kampanyalar ve duyurularla hizmet tanıtımı en etkili şekilde gerçekleştirmektedirler. Günümüzde hizmet inovasyonu olarak verilebilecek birçok örnek yer almaktadır.

Pazarlama İnovasyonu Nedir?

Var olan bir ürünün ambalajında ya da kendisinde farklı ve yeni tasarımlar oluşturarak çeşitli pazarlarda ürünün pazarlama işleminin gerçekleştirilmesi pazarlama inovasyonu kavramının anlamını ifade etmektedir. Ürünün pazarlanması için yeni pazar bulma çabaları da bu sürece dahil olmaktadır.
Pazarlama İnovasyonu Nedir?
Pazarlama inovasyonu için en önemli amaçlardan biri pazar başarısı elde etmek ve bunu sürekli hale getirmektir. Bunu hayata geçirmek ve bu alanda başarılı olmak için pazarlama inovasyonu büyük önem art etmektedir. Pazarların her geçen gün daha fazla büyümesi ürün pazarlama işleminin amacına ulaşmasını çok daha kolay hale getirmektedir.

Sosyal İnovasyonu Nedir?

Toplumun yeteneklerinin geliştirilmesi esas alınarak toplumda var olan sosyal bir ihtiyaç için en iyi çözüm sunmak amaçlanırken aynı zamanda daha sosyal ve ekonomik bir çevre oluşturulması sosyal inovasyonu kavramını ifade etmektedir. Sosyal inovasyonu amacına ulaşması için toplum tarafından kabul görülmesi gerekmektedir.
Sosyal İnovasyonu Nedir?
Sosyal inovasyon tek başına bir anlam ifade etmeyip, işbirliği içinde çalışmayı gerektirmektedir. Bu alanda başarılı olmak düzenli ve disiplinli çalışma ile mümkün olmaktadır. Sosyal inovasyon bir kişi tarafından geliştirilebileceği gibi kurum tarafından da geliştirilebilmektedir.

Radikal İnovasyonu Nedir?

Pazarda hali hazırda bulunan iş modellerini, ürün ve hizmetlerini tamamen ortadan kaldıran ya da ciddi derecede güç kaybetmesini sağlayan model radikal inovasyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu inovasyon çeşidinin asıl amaçlarından biri yeni pazar yaratarak yeni müşterilere ulaşmaktır. Yapılan işlemler diğer inovasyon işlemlerinden oldukça farklı olmakta şirketler risk alarak çalışma sürdürmektedir.
Radikal İnovasyonu Nedir?
Radikal inovasyonu diğer inovasyon çeşitlerine ek olarak daha büyük kitlelere hitap etmeyi amaçlamaktadır. Tüketicilerin bazı ürünlerin tüketiminden belli bir zaman sonra sıkılması şirketlerin daha farklı arayışlar içinde olmasına neden olmaktadır. Bu durum inovasyon kavramının daha fazla ön plan çıkmasını sağlamaktadır.

Organizasyon İnovasyonu Nedir?

Organizasyon İnovasyonu Nedir?
Organizasyon inovasyonu bir yönetimde ya da yönetimin işleyişinde çalışmalarını kontrol etmek ve işleyişi daha kolay hale getirmek için yönetimde bir takım değişiklikler yapılmasını ifade etmektedir. Bu yönetim şeklinde sorunun çözümü için sorunun köküne gidilmekte ve soruna neden olan asıl kaynağın ne olduğu araştırılmaktadır. Uygulanan yönetim şekli ile kurum içi düzeni sağlanması ve var olan sistemlerin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ters İnovasyon Nedir?

Ters İnovasyon Nedir?
Gelişmiş bir ülkenin henüz yeni gelişmekte olan bir ülkenin hizmet ve ürünlerine ihtiyaç duyması ters inovasyon olarak ifade edilmektedir. İki ülkeyi birbirinden ayıran birçok özellik yer almakta bazı durumlar daha fazla ön plana çıkabilmektedir.
 1. Altyapı Gelişmiş ülkelerin alt yapısı oluşturulmuş ve yerine oturmuş durumdadır. Gelişmekte olan ülkelerin alt yapılarının yapım süreci içinde olması yeniliklerin takibi için oldukça avantajlıdır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeler aracılığı ile teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edebileceklerdir.
 2. Performans Yeni gelişmekte olan ülkeler teknolojide yaşanan gelişmelere ve yeniliklere açık olmaktadırlar. Bu ülkeler pek çok ürüne düşük maliyetle ulaşırken yaşanan tüm gelişmeler gelişmiş ülkeler için de merak konusu olmaktadır.
 3. Sürdürülebilir Olmak Gelişmekte olan ülkeler çevreye duyarlılık açısından gelişmiş ülkelerden daha fazla hassas davranmaktadırlar.
 4. Yasal Düzenlemeler Gelişmekte olan ülkelerde yasal düzenlemelerin daha az gelişmiş olması yasal düzenleme engelinden çok daha kolay geçmeyi sağlamaktadır.
 5. Tercihler Her ülkenin tercihi aynı olmayıp gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerdeki ürün ve hizmetlere merak edebilmektedirler.

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon kavramının son zamanlarda oldukça sık kullanılması inovasyon neden önemlidir sorusunun sorulmasına neden olmaktadır. İnovasyonun rekabet gücünü arttırması ve diğer ülkelere göre daha güçlü bir yapıya sahip olunmasına yardımcı olması sebebi ile oldukça önemlidir.
İnovasyon Neden Önemlidir
Yaşam standartlarının geliştirilmesi ve refah içinde yaşamanın sağlanması inovasyon ile doğrudan ilgilidir. İşletmelerin verimlilik ve kar artışlarının sağlanması teknolojinin etkili kullanımı ve müşterilerin ihtiyaçlarına en doğru çözümün sunulması inovasyon kavramının önemini daha fazla ortaya koymaktadır.
İnovasyon Nasıl Yapılır?
İnovasyon nedir sorusu kadar nasıl yapıldığı oldukça önem arz eden bir konudur. İnovasyon belli başlı bir ölçüt olmayıp, inovasyon yapmak için birçok bileşenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bunun için en önemlilerinden biri müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek için her türlü fırsatı değerlendirmektir.
İnovasyon Nasıl Yapılır?
Yaşanan teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve yeniliklerin müşterinin ihtiyaçlarına göre hayata geçirilmesi inovasyon nasıl yapılır sorunun bir diğer cevabı olmaktadır. Sürekli yeni fikirler geliştiriyor olmak ve bunu her anlamda yansıtabilmek inovasyonun amacına uygun bir şekilde yapılması ile mümkün olmaktadır. Her inovasyon çeşidi farklı bir alana hizmet etmek de ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılacak olan çalışmalarda daha fazla özverili davranmak bu sürecin işleyişinin daha da olumlu seyretmesini sağlayacaktır. Yapılan tüm bu uygulamalar inovasyon nedir sorusunun birer cevabı niteliğindedir. Yazılı olarak anlattığımız inovasyon anlamı ve çeşitleri için sizlere güzel bir video bırakıyorum. Wikipedia’ki bilgiye göre ” https://tr.wikipedia.org/wiki/İnovasyon ” İnovasyon diğer adına değinecek olursak günlük dilde yenilik, yenilikçi, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılıp geliştirilmedi diyebiliriz. Parahayali.com sizlere iş fikirleri sayfasında tüm iş alan ve fikirlerinden bahseder. 
 

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu