İş Fikirleri

Eczane Açmak için Ne Kadar Sermaye Gerekir 2022?

Bu yazımızda eczane açmak ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Temel dayanağımız ise Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik olacaktır. Resmi kaynağa dayalı olarak sizlerle bilgi paylaşmayı amaçlıyoruz. Makalemiz sayesinde aynı zamanda eczane açma aşamaları, eczane açmak için kredi, yapılması gerekenler, eczane açmak için ne kadar sermaye gerekir 2022, eczane kar marjı ne kadar, karlı mı, eczacılar ne kadar kazanıyor, eczane açma şartları 2022 nelerdir, nerede eczane açabilirim, gerekli belgeler nelerdir, eczane açmak için diploma şart mı ve daha birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Eczane açma konusunda tam bir rehber niteliğinde olan bu yazımızı inceleyerek en azından eczane açma konusunda ilk adımı atmış olacaksınız. Soru ve görüşlerinizi aşağıda yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Bu konuda uzman editör ve okuyucularımız sorularınızı cevaplandıracaklardır.

Eczane açma şartları 2022 nelerdir?

İlk olarak eczane açma şartlarından bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü eğer eczane açabilme şartlarını taşımıyorsanız, diğer anlatacaklarımın da bir önemi kalmayacaktır.

Peki ama kimler eczane açabilir, eczacı olabilir?

Şimdi dilerseniz, bu sorunun mevzuatta yer alan cevabına geçelim.

Öncelikle eczacı kimmiş, tanımı neymiş bir bakalım.

Eczacı, eczacılık fakültesi veya Eczacılık Mektebi’nden mezun olmuş ya da Kanuna göre yabancı okullardaki eğitiminin yeterliliğini ispat ve tescil ettirmiş, eczacılık faaliyetlerini yürütmeye yetkili sağlık meslek mensubunu ifade etmektedir.

Eczacılık mesleği ise öyle ilaç alıp satan kişi olarak karşımıza çıkmıyor. Biraz daha komplike bir meslek olduğunu ifade edebiliriz. Nitekim, mevzuattaki tanımı da bize bunu gösteriyor.

”Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetini”

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere eczacılık mesleği bir sağlık hizmetini ifade eder.

Eczaneyi herkes açamamaktadır. Eczane açabilmek için eczacı olmak şarttır. Serbest eczaneler ancak bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde açılabilmektedir. Bunun için de eczacılık fakültesi mezunu olunması gerekmektedir. Bu nedenle, eczane açmak için diploma şarttır. En önemli kriter, budur.

Her yere eczane açamıyorsunuz. Peki ama nerede eczane açabilirim? Bunun da bir kriteri var. Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3.500 kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle, açacağınız bölgede kontenjan dolmuş olabilir ve siz bu belirdiğiniz yerde eczane açamayabilirsiniz.

Şimdi dilerseniz, eczane açma aşamaları konusuna geçelim.

Karlı İş Fikri: Medikal Dükkanı Açmak

Eczane açma aşamaları nelerdir?

Eczacılık şartlarını taşıyorsanız, artık eczane açma aşamalarını teker teker tamamlamanız gerekmektedir.

İlk olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun ilanını takip etmeniz gerekmektedir. Kurum tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri elektronik sisteme yükleyerek başvurunuzu yapmalısınız. Aşağıdaki bu belgelerinin asıllarını ayrıca kuruma götürüp başvurunuzu onaylatmanız gerekiyor.

 • T.C. kimlik numarası,
 • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,
 • Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 • Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,
 • Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,
 • Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
 • Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu.

Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır.

Süreç daha bitmedi. Yapmanız gereken hala var.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra eczacılar, ilan tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde elektronik ortama yükledikleri belgelerin asıllarını ve aşağıdaki belgeleri il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederek başvuruda bulunmalıdır.

 • Eczacı odası kayıt belgesi,
 • Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı odasının hazırlayacağı rapora istinaden il sağlık müdürlüğünce yerinde kontrol edilerek tasdik edilmiş rapor,
 • Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.

Bu belgelerle birlikte başvuruda bulunduktan sonra hakkınızda muvazaa (hile) değerlendirmesi yapılacaktır.

Yapılan muvazaa değerlendirmesinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eczane ruhsatnamesi düzenlenecektir. Bu ruhsatname valilikçe onaylandıktan sonra eczacıya verilecektir. Düzenlenen bu ruhsatnameyi, 30 gün içerisinde teslim almanız gerekmektedir. Ruhsatnameyi ek olarak belediye çalışma izin ve ruhsatı almanıza gerek yoktur. Bu ruhsatname, faaliyetiniz için yeterli olacaktır.

Eczane açılacak yerin fiziki özellikleri nasıl olmalıdır?

Eczane açacağınız yerin mevzuatta yer alan özelliklere sahip olması gerekir. Bu nedenle, A’dan Z’ye mevzuata uyumlu bir yer açmaya özen göstermelisiniz.

Peki ama nedir bu özellikler?

 • Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması gerekmektedir. Bazı eczaneler için asgari 20 metrekare yeterli olacaktır.
 • Eczane açacağınız binanın yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesi ya da belediye tarafından verilen resmi belgenin olması şarttır.
 • Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılmalıdır.
 • Eczaneler için belirlenen çalışma saatlerini ve nöbet hizmetini aksatmayacak şekilde,  halkın serbestçe girip çıkabildiği ve Yönetmelikte tarif edilen nitelikteki yerlerde açılması gerekir.
 • Eczanenin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi şarttır.
 • Eczanelerin cephelerinden ve kapılarından en az birinin belediyelere ait cadde veya sokak üzerinde olması ve o cadde veya sokaktan numara alması gerekmektedir.
 • Alışveriş merkezlerinde ve sitelerde açılacak serbest eczaneler bakımından eczanenin cephelerinden en az birinin doğrudan gün ışığından yararlanacak şekilde olması ve kapılarından en az birinin doğrudan dışarıya açılması şarttır.
 • Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olmalıdır; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenmelidir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunmalıdır.

Eczane açarken yukarıdaki kıstasları mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Farklı Bir İş Fikri: Optik Dükkanı Ne Kadar Kazandırır?

Eczane açmak için ne kadar sermaye gerekir 2022?

Eczane açmak için şu kadar sermayeye ya da paraya ihtiyacınız var demek yanlış olacaktır. Çünkü bu bir maliyet meselesidir ve maliyetler, girişimci tarafından belli bir düzeyde sınırlı tutulabilir. Bu nedenle, biz eczane açmak için minimum düzeyde ne kadar sermayeye ihtiyaç duyabileceğinizi ifade edeceğiz. Genel itibariyle yapacağınız harcamalar en az 90.000 TL seviyesinde olacaktır. Tadilat, dekorasyon, raf sistemi, mal alımı vb. maliyetlerinizin en az 90.000 TL ile 250.000 TL arasında olacağını ifade etmemiz gerekiyor.

Mutlaka Okumalısın! Başarılı Esnaf Olmanın Püf Noktaları!

Eczane açmak için kredi kullanabilir miyim?

Bankalardan kredi kullanabilmeniz için kredi sicil puanınızın düşük olmaması gerekmektedir. Kredi veya kredi kartı borç ödeme alışkanlıklarınızın sağlıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle, kredi sicil puanınızı e-Devlet üzerinden sorgulatabilir, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca devletin sağlamış olduğu uygun faizli kredi seçeneklerini de değerlendirmelisiniz.

Mutlaka Okumalısın: Düşük Faizli 200.000 TL Esnaf Kefalet Kredisi

Eczane kar marjı 2022 nedir? Eczane ne kazanır?

Bir eczane ne kazanır? Kendi eczanesini açanlar ne kadar kazanıyor? Bu ve benzeri soruların cevaplarını merak ediyorsunuzdur. Son yıllarda eczacılığın gelir konusunda çok fazla değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. İşin açıkcası, bir eczane ile diğer eczanenin ciro ve kar konusunda çok fazla farklılık gösterdiğini dahi söyleyebiliriz. Hal böyle olunca, biz de sizlere ortalama bir kar aralığı verebileceğiniz. Genel itibariyle ortalama aylık kazancın 8.000 TL ile 60.000 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Eski yıllara nazaran her eczacı, büyük kazançlar, gelirler elde edememektedir. Özellikle eczane konumu, aylık cironuzun ne kadar olacağını doğrudan etkileyecektir. Düşük cirolar nedeniyle eczanesini devreden ya da kapatan çok girişimci olduğunu görüyoruz. Ancak bu durum gözünüzü korkutmalıdır. Doğru bir iş planı ile kazancı yüksek bir eczane açabilmeniz mümkündür.

Eczane açmak için işinize yarayacak yönetmelik: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.19569&sourceXmlSearch=

Para Uzmani

Para Hayali; girişimci ve yatırımcılara yol gösteren bir bilgi platformudur. İş fikirleri, krediler, devlet destekleri ve girişimci rehberi ile okurlarına katma değer sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu