İş Fikirleri

Diş Kliniği Açmak için Şartlar & Diş Kliniği Açma Maliyeti 2021

Diş kliniği açmak istiyorum diyorsanız, karşınızda dikkat etmeniz ve uymanız gereken bir takım şartlar olduğunu hemen ifade etmek istiyorum. Diş kliniği açmak için şartlar, ilgili yönetmelikte çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Aynı zamanda diş kliniği açmak için gerekli malzemeler ve ekipmanlar listesi, diş polikliniği açmak için gerekli belgeler de yine bu yönetmelikte paylaşılmıştır. Bize düşen ise bu yönetmeliği iyi analiz etmek ve daha anlaşılır bir şekilde bilgileri bir araya toplamaktır. Öncelikle yazımızın sonunda sizinle diş kliniği açma yönetmeliği belgesini paylaşacağım. Ancak bu yönetmeliğe göz atmadan önce yazımızda yer verdiğimiz genel bilgilere öncelikle göz atmanızı öneriyorum. Bu sayede diş kliniği açmak ile ilgili genel bilgilere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda bu bilgilere ek olarak, genel bir piyasa araştırması sayesinde sizlere diş kliniği açma maliyeti 2021, diş hekimi klinik açma masrafı 2021 konusunda da bazı bilgiler paylaşmış olacağız.

Konu geniş. Diş kliniği denilince hemen akla diş muayenehanesi açmak geliyor. Aslına bakarsanız, diş muayenehanesi kurmak en fazla araştırılan konuların başında geliyor. Diş hekimi muayenehane açmak, diş hekimi muayenehane açma şartları, diş hekimi muayenehane maliyeti vb. konular çok araştırılıyor. Ancak diş polikliniği ya da diş hastanesi diyebileceğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de kurmak isteyebilirsiniz. Her birisinin şartları, prosedürleri farklı. Diş muayenehanesi nasıl açılır? Diş polikliniği ve ADSM nasıl açılır? Tüm bu soruların yanıtlarını kapsamlı bir şekilde yazımızda bulabilirsiniz.

Diş kliniği açmak için şartlar nelerdir?

Diş kliniği açma şartları sizi korkutmasın. Diş hekimliği fakültesi mezunu iseniz ve yeterli bilgi ve deneyime ulaştığınızı düşünüyorsanız, biraz da sermayeniz varsa bu şartları yerine getirmek çok zor olmayacaktır. Elbette, işin zorlukları olacaktır ancak girişimcilikte bu zorluklar oldukça makul düzeyde oluyor.

Diş kliniği açmak için gerekli şartlar konusuna geçmeden önce ilk olarak özel ağız ve diş sağlığı merkezi türlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü diş kliniği açmak için gerekli şartlar, bu merkez türlerine göre değişiyor.

Diş kliniği türleri nelerdir?

Diş kliniği türlerini 3’e ayırabiliriz. Bunlar:

 • Özel diş muayenehanesi
 • Poliklinik
 • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)

Bu türler için gerekli şartlar değişebilmektedir. Bu nedenle, ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Ancak öncesinde bu türlerin tanımlarına bir göz atalım.

Özel diş muayenehanesi: Bir diş hekimi/uzman tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere şahsı adına açılan, gerekli asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşudur. Şirket tarafından muayenehane açılamaz. Tüzel kişiler muayenehane açamaz. Sadece şahıslar, muayenehane açabilmektedir.

Poliklinik: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı polikliniklerini ifade etmektedir.

ADSM: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini ifade etmektedir.

Bizi aslına bakarsanız, A tipi poliklinik ve ADSM’ler ilgilendiriyor. B tipi poliklinik ve B tipi ADSM’ler şuan yürürlükte olan yönetmelikten önce kurulanları ifade etmektedir. Yürürlükte olan yönetmelikten SONRA kurulanlar A tipi olarak kabul edilmektedir. Bu konuda kafanız karışmasın. Yazımızı, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi A tipleri ilgilendiriyor.

A tipi poliklinik tanımı yapalım: En az iki diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az iki diş üniti bulunur.

A tipi ADSM tanımı yapalım: En az beş diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az beş diş üniti bulunur.

Özet olarak; diş kliniğinde muayenehane, poliklinik ve merkez vardır. Bu üçünü birbirinden ayrı ayrı ele almak gerektiğini unutmayalım.

Şartlar konusuna geldik. Şartlar için gerekli belgeleri temin edebilmek ve fiziki bina ve ekipman şartlarını sağlamak çok önemli. Bunları yerine getirdikten sonra ruhsatname ile faaliyetlere başlamak mümkün hale geliyor.

Diş hekimi muayenehane açma şartları 2021 nelerdir?

Diş hekimi muayenehane açma şartları, 2021 yılı itibariye üç ana başlıkta ele alınmalıdır.

 1. Fiziki şartlar
 2. Gerekli belgeler
 3. Gerekli tıbbi cihazlar

Bu üç ana başlıkta ele alalım.

Diş hekimi muayenehane açma şartları fiziki şartları nelerdir?

 • Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin çevresinde hasta başı gelen tarafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde muayene odası bulunmalıdır. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak, iş ve işlemlerde gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunmalıdır.
 • En az 10 metrekare büyüklüğünde, hasta bekleme salonu bulunmalıdır. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.
 • Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunmalıdır.
 • İçerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet bulunmalıdır.
 • Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanmalıdır.
 • Muayenehanede hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınmalıdır.
 • Muayenehanenin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanmalıdır.

Diş hekimi muayenehane açmak için gerekli belgeler nelerdir?

 • Muayenehanenin açılacağı adresi, belirten ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren dilekçe.
 • Muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir, tekniğine uygun kat planı örneği.
 • Muayenehane açacak olan diş hekiminin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı.
 • Muayenehanede bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) kuruluş sahibi imzalı listesi.
 • Yangına karşı ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge. 
 • Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri.
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.
 • Diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair beyan.
 • Adli sicil beyanı. 
 • Bireysel vergi mükellefi olduğunu gösterir Vergi Levhası.

Daha bitmedi 🙂

Diş hekimi muayenehane açmak için gerekli malzemeler nelerdir?

 • Diş üniti
 • Aeratör başlığı
 • Mikromotor
 • Anguldruva
 • Işınlı dolgu cihazı
 • Ultrasonic scaler(en az 5 adet yedek uçla birlikte)
 • Amalgamatör, (isteğe bağlı)
 • Otoklav (03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra zorunludur)  ve poşetleme cihazı (manuel poşetleme yapılması halinde poşetleme cihazı istenmez)
 • Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilir röntgen cihazı (isteğe bağlı)
 • Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı (isteğe bağlı)
 • Tedavi el aletleri (En az 5 set)
 • Kapaklı küvet (En az 1 adet)
 • Çekim aletleri 
 • Muayene seti (En az 10 set)
 • Acil seti
 • Oksijen tüpü ve maskesi
 • Manşonlu tansiyon aleti (erişkin ve çocuk boy)

Şimdi geçelim, diş polikliniği açma şartlarına.

Diş polikliniği açma şartları 2021 nelerdir?

Diş polikliniği açma şartları konusunu da yukarıda olduğu gibi üç farklı başlıkta ele almamız gerekiyor.

Diş polikliniği açma fiziki şartları nelerdir?

Öncelikle aşağıdaki şartları taşıyan bir binada kurulmalıdır. Aksi takdirde yönetmeliğe aykırı davranmış olursunuz.

 • Müstakil binalarda veya hizmet birimleri bütünlük arz edecek şekilde bitişik konumda olmak kaydıyla binaların bir kısmında da kurulabilir. Binanın yapı kullanım izin belgesi ile yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin belgesinin bulunması zorunludur.
 • Sıcaklığı uygun düzeyde tutmayı sağlayan ısıtma ve soğutma sistemleri ile iklimlendirilir.
 • Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanır.

Daha sonra aşağıda yer alan şartlar sağlanmalıdır.

 • En az 15 metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari 3 metre olur.
 • Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin çevresinde hasta başı gelen tarafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde muayene odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak, iş ve işlemlerde gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.
 • Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.
 • Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo bulunur. Çalışan personel için dinlenme odası oluşturulur.
 • Engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bay ve bayan tuvaleti bulundurulur. Polikliniğin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.
 • Tüm oda ve birimlere ait kapılarda, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur.
 • Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Merdiven ve sahanlık ölçüsünün hasta tahliyesine uygun şekilde en az 1,20 metre olması gerekir. Polikliniğin ikiden fazla katta kurulması halinde hasta kullanım alanlarının bulunduğu katlar arasında hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde asansör bulunması gerekir.
 • Polikliniğin bulunduğu binanın girişinde tekerlekli sandalye için en çok % 8 eğimli rampa oluşturulur.
 • Hasta kullanımına ait tüm kapıların tekerlekli sandalye geçişine uygun genişlikte olması gerekir.
 • Polikliniklerin hasta kullanım alanları zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır.
 • Poliklinikte hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.
 • Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciden belge alınması zorunludur.

Diş polikliniği açmak için gerekli evraklar nelerdir?

 • Poliklinik işleteninin, ticari unvanı ile ruhsatnamede yer alacak poliklinik adının, faaliyet gösterilecek adresinin ve çalışma saatlerinin belirtildiği sağlık kuruluşu adına ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren başvuru dilekçesi.
 • Polikliniğin bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli tekniğine uygun kat plan örneği.
 • Poliklinik açılması istenen binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti.
 • Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu.
 • Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge.
 • Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri.
 • Mesul Müdürün Yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği.
 • Poliklinikte çalışacak diş hekimleri ve diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları.
 • Poliklinikte çalışacak asgari sayıdaki diş hekimlerinin diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri.
 • Diş hekimlerinin diş hekimi odasına kayıtlı olduğuna dair beyanları.
 • Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) mesul müdür imzalı listesi.
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.
 • Röntgen cihazlarına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi.
 • Mesul müdür dâhil bütün diş hekimleri için adli sicil beyanı.

Diş polikliniği açmak için gerekli malzemeler nelerdir?

 • En az 2 adet diş üniti
 • Her ünit başına;

a) 2 adet aeratör başlığı

b) 1 adet mikromotor

c) 2 adet anguldruva

d) 1 adet ışın dolgu cihazı

e) 1 adet ultrasonic scaler cihazı(en az 5 adet yedek uçla birlikte)

 • Amalgamatör (isteğe bağlı)
 • Otoklav ve poşetleme cihazı
 • Etiketleme cihazı, (isteğe bağlı)
 • Periapikal veya panaromik röntgen cihazı
 • Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı
 • Tedavi el aletleri (ünit başına 3 takım)
 • Kapaklı küvet (ünit başına 1 takım)
 • Çekim aletleri (En az 2 set)
 • Acil seti
 • Oksijen tüpü ve maskesi(her katta) 
 • Manşonlu tansiyon aleti ( 2 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)

Ağız ve diş sağlığı merkezi (ADSM) açma şartları 2021 nelerdir?

ADSM’ler daha kapsamlı ve daha büyük kliniklerdir. Bu nedenle, şartları bir tık daha geniş ve kapsamlıdır. ADSM açma şartları konusunu yine üç başlıkta ele alacağız.

ADSM açmak için fiziki şartlar nelerdir?

 • En az 25 metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari 3 metre olur.
 • Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin çevresinde hasta başı gelen tarafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde muayene odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak, iş ve işlemlerde gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.
 • Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9’daki cerrahi işlemlerin yapılacağı A tipi ADSM’lerde, genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur. Bu ünitede;

1) Yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluşturulur. Genel anestezi müdahale salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz.

2) Steril koridorda en az bir adet genel anestezi müdahale salonu, uyandırma (postoperatif) ve hazırlama (preoperatif) odası bulunur. Genel anestezi müdahale salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.

3) Steril koridorda el yıkama lavabosu bulunur.

4) Duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.

5) Genel anestezi müdahale ünitesi sterilizasyon şartlarını taşır ve genel anestezi müdahale salonları tam steril alanlardır. Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti-çıkıntı olmaz. Genel anestezi müdahale salonlarının kullanım alanı en az 30 metrekare, kısa kenarı en az 5 metredir, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile çalışma ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.

6) Genel anestezi müdahale salonlarının her noktasında taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları ve hepafiltreler hariç asma tavan altı net yükseklik en az 3 metre ve genel anestezi müdahale ünitesi kısmında bulunan koridor genişliğinin en az 2 metre olması gerekir.

7) Personel giyinme odaları erkek ve kadın için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel giyinme odaları yarı steril alanda bulunur.

8) Genel anestezi müdahale salonunun, hepafiltreli hijyenik klima sistemi ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.

9) Genel anestezi müdahale salonlarının içinde bulunan sabit dolap ve tezgahlar dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış kolay temizlenebilir ve üzerinde toz barındırmayacak nitelikte olmalıdır.

10) Kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri bulunan merkezî sterilizasyon ünitesi bulunur. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde bulunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem genel anestezi müdahale salonu steril koridoru hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan giriş-çıkış; temiz bölümüne de steril koridordan giriş-çıkış olması gerekir. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda ameliyathaneden bağlantısız olabilir.

 • ADSM’lerde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9’daki cerrahi işlemler dışında kalan sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemleri için, ADSM’nin hizmet verdiği muayene odalarından ayrı olarak, uygun havalandırmanın sağlandığı ve 16 metrekare büyüklüğünde en az bir Sedasyon ve Genel Anestezi Birimi bulunur. Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde yapılacak sedasyon ve genel anestezi işlemi yalnızca anestezi ve reanimasyon uzmanları tarafından yapılabilir. Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminin girişinde personel giyinme odaları ve el yıkama bölümü bulunur. Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde Ek-6/c’de listelenen malzemelerin bulundurulması zorunludur.
 • Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo bulunur. Çalışan personel için dinlenme odası oluşturulur.
 • Engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bay ve bayan tuvaleti bulundurulur. ADSM’nin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.
 • ADSM’lerde beşten fazla olmamak kaydıyla en az bir gözlem yatağı bulunur.
 • Tüm oda ve birimlere ait kapılarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur.
 • ADSM’nin hasta kullanım alanlarının zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır.
 • ADSM’de teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.
 • Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv ve büro mahalli bulunur.
 • Hasta kullanımına ait tüm kapıların tekerlekli sandalye geçişine uygun genişlikte olması gerekir.

Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler ile ilgili şartlara da yer verelim.

 • Katlar arası merdivenin sahanlık ölçüsü en az 1,20 metredir. 
 • Hasta dolanımının olduğu tüm koridorların genişlikleri en az iki metredir. Statik yapıyı engellediği düşünülen alanlarda iki metre şartı aranmaz.
 • Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör  bulunur. Genel anestezi müdahale ünitesi için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulundurulur.
 • ADSM girişinde tekerlekli sandalye girişi için en çok % 8 eğimli rampa oluşturulur.

ADSM açmak için gerekli belgeler nelerdir?

 • ADSM işleteninin, ticari unvanı ile ruhsatnamede yer alacak ADSM adının, faaliyet gösterilecek adresin ve çalışma saatlerinin belirtildiği sağlık kuruluşu adına ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren başvuru dilekçesi.
 • Merkezin, bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli binanın tümüne ait kesit ve cephelerin gösterildiği mimari tekniğine uygun olarak hazırlanmış üç takım mimari proje. 
 • ADSM açılması istenen binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti.
 • Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge.
 • ADSM binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu.
 • Şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarından diş hekimi olanların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri. 
 • Mesul Müdürün Yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Mesul müdürün, ADSM’de mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; ADSM işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı.
 • ADSM’de çalışacak asgari sayıdaki diş hekimlerinin diplomaları/uzmanlık belgeleri, diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair beyanları ile hizmet sözleşmeleri; diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri.
 • ADSM’de bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken  tıbbi ve sarf  malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) mesul müdür imzalı listesi.
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.
 • Röntgen cihazlarına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,
 • Tabip ve mesul müdür dâhil bütün diş hekimleri için adli sicil beyanı.

ADSM açmak için gerekli makine ve ekipmanlar nelerdir?

 • En az 5 adet diş üniti ve merkezi kompressör
 • Her ünit başına;

a) 2 adet aeratör başlığı

b) 1 adet mikromotor

c) 2 adet anguldruva 

d) 1 adet ışın dolgu cihazı

e) 1 adet ultrasonic scaler cihazı(en az 5 adet yedek uçla birlikte)

 • Amalgamatör (isteğe bağlı)
 • Otoklav ve poşetleme cihazı
 • Etiketleme cihazı
 • Periapikal röntgen cihazı
 • Panoramik röntgen cihazı 
 • Dijital Sensör cihazı veya fosfor plak okuyucu veya otomatik banyo cihazı/ film banyo tankı
 • Tedavi el aletleri (ünit başına 3 takım)
 • Kapaklı küvet (ünit başına 5 takım)
 • Çekim aletleri (En az 3 set)
 • Acil seti
 • Oksijen tüpü ve maskesi(her katta), 
 • Manşonlu tansiyon aleti ( 2 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)

Bu ekipmanlara ek olarak genel anestezi bölümünde de bulundurulması zorunlu ekipman ve malzeme listesi söz konusu. O ekipman listesine burada yer vermedim.

Diş kliniği açma maliyeti 2021 ne kadardır?

Bu sorunun net bir yanıtı yok. Açmayı düşündüğünüz diş kliniğinin türüne göre diş kliniği açma maliyeti nedir sorusunun cevabı farklılık gösterir. Diş hekimi muayenehanesi mi açacaksınız, poliklinik mi olacak ya da ADSM mi açacaksanız; tercih edeceğiniz türe göre farklı bir diş kliniği açma maliyeti hesabı söz konusu olacaktır.

Öncelikle maliyet hesapları, kesinlikle dolar kuru üzerinde yapılmalıdır. Neredeyse tüm tıbbi cihazlar ithaldir. Bu nedenle, döviz kuruna bağlı olarak da diş kliniği açma maliyeti de farklılık gösterecektir. Aşağıda yer alan maliyet tutarları ortalama tutarlar olup herhangi bir kesinlik söz konusu değildir.

Diş hekimi muayenehane açma maliyeti, 40.000 dolar ile 100.000 dolar arasında değişebilmektedir.

Diş polikliniği açma maliyeti, 60.000 dolar ile 120.000 dolar arasında değişebilmektedir.

ADSM açma maliyeti, 200.000 dolar ile 500.000 dolar arasında değişebilmektedir.

Bu tutarlar, ortalama veriler olup daha az ya da daha yüksek maliyetler söz konusu olabilmektedir.

Diş kliniği ne kadar kazanır?

Diş kliniği ne kadar kazanır, karlı mı vb. soruların yanıtları da çok değişken. Hızlı bir şekilde kapatan ve devreden de var, uzun yıllar faaliyet gösteren muayenehaneler de mevcut. Aylık ortalama kazançlar, kuruluş tipine göre değişmekle birlikte 30.000 TL ile 200.000 TL arasındadır.

DİŞ KLİNİĞİ AÇMA YÖNETMELİĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu